Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska - Grupa docelowa
^Back To Top

Logowanie

Grupa docelowa

Grupa docelowa – beneficjenci ostateczni to 35 osób – przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym związków pracodawców, stowarzyszeń, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz społeczność lokalna z Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów z województwa dolnośląskiego, tj.: jaworskiego, legnickiego, złotoryjskiego, lubińskiego, głogowskiego, bolesławieckiego, polkowickiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego.

Grupa pośrednia projektu to mieszkańcy Dolnego Śląska oraz pozostałe instytucje i organizacje, którym efekty projektu zostaną przekazane podczas konferencji podsumowującej, w publikacji oraz na stronie internetowej projektu i instytucji biorących udział w projekcie.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

deklaracja udziału w projekcieeklaracja udziału w projekcie,

oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Copyright © 2015. Projekt pn."Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" Rights Reserved.