Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska - O projekcie
^Back To Top

Logowanie

O projekcie

Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych wspólnie ze Stowarzyszeniem Eko-Biegły, pod patronatem Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, jako rozszerzenie działań w ramach projektu pt. „Silni i wierni” (od 2008 r.), realizacje projekt pt. Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska, współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 2: Aktywne społeczeństwo, Działanie 1: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych. Projekt stanowi formę wsparcia realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska w okresie od 01.06.2015r. do 31.12.2015r.

Celem głównym projektu jest zaangażowanie obywateli w wypracowanie modelowych rozwiązań i scenariuszy proekologicznych, które posłużą funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych docelowo ograniczając ich potencjalne oddziaływanie na środowisko naturalne do minimum i ich funkcjonowanie w zgodzie ze społecznością lokalną danego terenu.

W ramach projektu wraz z grupą docelową będą realizowane konsultacje społeczne m.in. poprzez 3 dwudniowe warsztaty, spotkania robocze i doradztwo proekologiczne dla zainteresowanych stron. Podczas m.in. warsztatów Grupa docelowa na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji, wspólnie z ekspertami – praktykami z dziedziny ochrony środowiska (prowadzącymi warsztaty), wypracuje tzw. Model optymalnych rozwiązań proekologicznych, który będzie służył w przyszłości do współpracy różnych instytucji i środowisk lokalnych.

Podczas warsztatów zostanie również wypracowane otwarte Porozumienie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i działalności proekologicznej, które będzie pomocne zaangażowanym w projekt instytucjom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu do wykonywania zadań publicznych oraz innych inicjatyw społecznych dotyczących ochrony środowiska.  

Wyniki prac uczestników oraz ekspertów zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt i w poradniku – publikacji końcowej.

Copyright © 2015. Projekt pn."Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" Rights Reserved.